Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

Bolesti koje se liječe matičnim ćelijama

STANDARDNE TERAPIJE

Akutna leukemija
- Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
- Akutna mijelogena leukemija (AML)
- Akutna bifenotipna leukemija
- Akutna nediferentovana leukemija

Hronična leukemija
- Hronična mijelogena leukemija (CML)
- Hronična limfocitna leukemija (CLL)
- Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
- Juvenilna mijelomonocitna leuklemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi
- Rafraktarna anemija (RA)
- Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
- Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB)
- Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T)
- Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)

Limfomi
- Hodžkinova bolest
- Non-Hodžkin limfom i Burkitt limfom

Nasljedne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca
- Velika beta talasemija
- Blackfan-Diamond anemja
- Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
- Srpasta anemija

Ostala oboljenja profileracije ćelija

Anemije
- Aplastična anemija
- Kongenitalna diseritropoetična anemija
- Fankonijeva anemija
- Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
- Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca

Nasljedne abnormalnosti trombocita
- Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
- Glanzmann trombastenija

Mioproliferativni poremećaji
- Akutna mijelofibroza
- Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID)
- Policitemija vera
- Esencijalna trombocitopenija

Nasljedni poremećaji imunog sistema
- Združene teške imunodeficijencije (SCID)
- SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA - SCID)
- SCID povezan sa X hromozomom
- SCID sa odsustvom T i B ćelija
- SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija
- Omenn sindrom

Nasljedni poremećaji imunog sistema
- Neutropenija
- Kostmanov sindrom
- Mijelokateza

Ostali poremećaji imunog sistema
- Ataksija-Teleangiektazija
- Sindrom ogoljenih limfocita
- Opšta varijabilna imunodeficijencija
- DiGeorge sindrom
- Deficit adhezije leukocita
- Limfoproliferativni poremećaji (LPD)
- Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom
- Wiskott-Aldrich sindrom

Poremećaji fagocita
- Chediak-Higashi sindrom
- Hronicna granulomatoza
- Deficijencija aktina neurofila
- Retikularna disgeneza

Rak koštane srži
- Multipli mijelom
- Leukemija plazma ćelija
- Waldenstrom makroglobulinemija

Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)
- Neuroblastom
- Retinoblastom

Transplantati za nasljedne poremećaje koji utiču na imuni sistem i druge organe
- Hipoplazija vlasaste hrskavice
- Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)
- Hermansky-Pudlak sindrom
- Pearson sindrom
- Schwachman-Diamond sindrom
- Sistemska mastocitoza

Transplantati za nasljedne metabolične poremećaje
- Mukopolisaharidoza (MPS)
- Hurler sindrom (MPS-IH)
- Scheie sindrom (MPS-IS)
- Hunter sindrom (MPS-II)
- Sanfilippo sindrom (MPS-III)
- Morquio sindrom (MPS-IV)
- Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
- Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII)
- Mukolipidoza II

Leukodistrofični poremećaji
- Adrenoleukodistrofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN)
- Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija)
- Metahromatska leukodistrofija
- Pelizaeus-Merzbasherova bolest

Oboljenja lizozoma
- Gaucherova bolest
- Niemann-Pickova bolest
- Tay-Sachsova bolest
- Wolmanova bolest
- Sandhofova bolest

Ostali nasljedni poremećaji
- Lesh-Nyhan Sindrom
- Osteopetroza

TERAPIJE KOJE SE KLINIČKI ISTRAŽUJU

Ovo su bolesti za koje se pokazalo da je tretman matičnim ćelijama djelotvoran, ali da još uvek nije prihvaćen kao standardna terapija.
Za neke od ovih bolesti transplantati matičnih ćelija samo usporavaju dalji razvoj bolesti, ali ne dovode do potpunog izlječenja.
Za ostale bolesti, terapija matičnim ćelijama može dovesti do izlječenja, ali optimalno doziranje i upotreba matičnih ćelija koja je potrebna se još uvek ispituje.

Auto-Imuna oboljenja
- Kronova bolest
- Dijabetes, tipa I
- Lupus

Regeneracija nervnog sistema
- Celebralna paraliza, Hipoksija, Encefalopatija (AUTOlogna)
- Multipla Skleroza (MS)
- Povrede kičmene moždine (SCI – Spinal Cord Injury) (ALLOgena)
 - Traumatska povreda mozga (AUTOlogna)

Poremećaj u profileraciji ćelija ili metabolizma
- Cistična fibroza: Istraživanja u Australiji
- Poremećaji histiocita
- Porodična eritrofagocitna limfohistiocitoza
- Hemofagocitoza
- Histiocitoza Langerhansovih ćelija (LCH ili Histioza - X)
- Epidermolysis Bullosa

Genska terapija: Transplantacija AUTOlognih matičnih ćelija pacijenta nakon što su genetski modifikovane.
- Glanzmann trombastenija
- Teške kombinovane imunodeficijencije (SCID)
- SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA-SCID)
- SCID povezan sa X hromozomom
- Beta - Talasemija
- Wiskot-Aldrich sindrom

Celularna Kardiomioplastika: Terapija pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, matičnim ćelijama, AUTOlognom ili ALLOgenskom terapijom
- Infarkt miokarda
- Angina
 - Kardiomiopatija: 2010, prva faza kliničkog liječenja alogenim matičnim ćelijama iz krvi pupčanika

Transplantati za kancer tumore
- Rak dojke
- Ewing sarkom
- Karcinom bubrežnih ćelija

Obnavljanje organa
- Obnavljanje vida novom rožnjačom
- Obnavljanje vida liječenjem makularne degeneracije

Izvor: www.parentsguidecordblood.org
* Podaci ažurirani 12. aprila 2011. godine

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na