Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

Javna ili privatna banka matičnih ćelija?

Skladištenje ili doniranje matičnih ćelija?

Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija. Očekuje se da će ona biti otvorena u narednom periodu. Njena uloga će biti da omogući besplatno doniranje matičnih ćelija i formiranje banke uzoraka matičnih ćelija koje će biti na raspolaganju oboljelima kojima one mogu pomoći u izlječenju.

Osnovna razlika između javnih i privatnih banaka je u tome što besplatnim donacijama javnim bankama ne možete više da koristite svoje matične ćelije, jer se one nakon uzimanja koriste za transplataciju pacijentima kojima je to neophodno. To znači da su javne banke prve koje imaju prava na matične ćelije.

Ukoliko vam se pojavi potreba za matičnim ćelijama može se desiti da je matične ćelije, koje ste vi donirali, već neko drugi iskoristio. Samim tim, postoji velika vjerovatnoća da uzorak koji ste donirali neće biti u javnoj banci i nećete moći da ga koristite.

Kada roditelji skladište matične ćelije u Seracell banci, oni, a kasnije i njihovo dijete kad odraste imaju pristup matičnim ćelijama i mogućnost odluke kada će ih koristiti. Preuzimanje i korišćenje matičnih ćelija se ne naplaćuje.

Tijelo bolje prihvata svoje modifikovane matične ćelije za kasniju upotrebu, nego matične ćelije dobijene donacijom neke druge osobe.

Kada se matične ćelije ostave u privatnim bankama osoba ima pravo da ih koristi u svakom momentu kada joj zatreba, a u javnim bankama je potrebno da se odredi kompatibilnost ćelija koje može da traje nekoliko nedjelja i uzimanje doniranih ćelija se naplaćuje.

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na