Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

Tipovi matičnih ćelija

postoji nekoliko tipova matičnih ćelija:

EMBRIONALNE MATIČNE ĆELIJE

Mlade embrionalne matične ćelije mogu da se razviju u bilo koje tkivo.
Od njih može postati većina ćelija ljudskog tkiva. Međutim one se ne koriste u terapeutske svrhe, već za laboratorijska istraživanja.

U Njemačkoj je veoma ograničeno istraživanje embrionalnih matičnih ćelija, jer se nakon sakupljanja ćelija embrioni uništavaju što pokreće ozbiljna etička pitanja.

Seracell je izričit u tome da NE RADI istraživanja u području embrionalnih, već isključivo u području odraslih matičnih ćelija. Garancija tome su najrigorozniji njemački standardi kvaliteta na osnovu kojih Seracell funkcioniše.

ODRASLE MATIČNE ĆELIJE - izvor dugovječnosti i obnavljanja

Odrasle matične ćelije se nalaze u organizmu odraslih osoba i djece.

Ove matične ćelije tokom cijelog ljudskog vijeka se razviju u specijalizovane tipove tkiva.
Po definiciji one se razvijaju od momenta uzimanja pa do odraslih ćelija. Posebna stvar kod matičnih ćelija je da one mogu da se transformišu u razne vrste ćelija i mogu da se dijele.
Prema načinu ekstrakcije dijele se na matične ćelije iz koštane srži i pupčane vrpce novorođenčeta.

Matične ćelije koštane srži

Matične ćelije iz koštane srži su često povezane sa operacijom, proces je bolan i naporan po pacijenta. Međutim ono što je daleko značajnije matične ćelije koštane srži vremenom stare i time gube svoju vitalnost. Tačnije matične ćelije koštane srži su vremenom „preležale“ uticaj spoljne sredine - bolesti, stres, razne vakcinacije... što ih je učinilo starijim i manje vitalnim.

Matične ćelije pupčane vrpce

Vađenje matičnih ćelija iz krvi pupčanika je bezbolan proces i ne postoji rizik za majku i dijete. Samo u krvi pupčanika postoji veliki broj mladih matičnih ćelija koje još nisu specijalizovane za primjenu na različitim tipovima ćelija u tijelu. Ove matične ćelije imaju veliku sposobnost da se dijele i ostaju nepromijenjene bez uticaja spoljašnje sredine.


 

Glavne karakteristike matičnih ćelija:

Samoobnavljanje – sposobnost ćelije da prođe kroz nekoliko krugova diobe ćelija, a da pri tom zadrži nediferencirano stanje.

Neograničen potencijal – sposobnost ćelije da se diferencira (preraste) u bilo koji tip ćelije odraslih osoba.

Svojim karakteristikama praktično vrše zamjenu umirućih ćelija, pri tome regenerišući oštećena tkiva.

Skladištenje odraslih matičnih ćelija je u potpunosti etički prihvatljivo jer se uzimaju od već rođenog djeteta ili odrasle osobe.

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na