Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

Japanci liječe sljepilo matičnim ćelijama

Japanski istraživači koristit će matične ćelije da pokušaju liječenje jednog oblika sljepila usljed staračke degeneracije žute mrlje...

detaljnije »

Koštana srž kao lijek za HIV

Dva HIV-pozitivna pacijenta iz SAD su prestali da uzimaju anti-HIV terapiju, kada im je zbog leukemije presađena koštana srž od običnih donatora matičnih ćelija...

detaljnije »

Funkcionalna ljudska jetra dobivena iz matičnih ćelija

Japanski naučnici uspjeli da stvore funkcionalnu ljudsku jetru od matičnih ćelija dobivenih iz kože i krvi. U budućnosti će se organi za transplantaciju proizvoditi u laboratoriji...

detaljnije »

Matične ćelije kao pomoć u razvoju novih lijekova

Razvoj lijekova za čitav niz stanja može biti poboljšano tehnologijom matičnih ćelija koja pomaže ljekarima da predvide sigurnost efikasnost potencijalnih tretmana...

detaljnije »

Liječenje srčane mane matičnim ćelijama

Ispitivanje će testirati bezbjednost i izvodljivost personalizovane terapije matičnim ćelijama kod desetoro mališana oboljelih od HLHS sindroma.

detaljnije »

Matičnim ćelijama izliječili dijete sa paralizom

Samo nekoliko nedelja od kako je dijete dobilo intravenoznu terapiju matičnim ćelijama izvađenim iz njegove pupčane vrpce prilikom rođenja, simptomi dječaka koji je do tog trenutka bio u vegetativnom stanju, drastično se popravilo.

detaljnije »

Liječenje matičnim ćelijama je naša sadašnjost

Roditelji moraju znati da je lečenje matičnim ćelijama naša sadašnjost, a još veća budućnost dece obolelih od malignoma...

detaljnije »

Matične ćelije popunjavaju praznine u kostima

Za proces regeneracije kosti bez matičnih ćelija potrebno je u prosjeku 49 dana, a zahvaljujući novom liječenju uz primjenu matičnih ćelija proces regeneracije se skraćuje na 37 dana...

detaljnije »

Razvijeno tkivo bubrega iz matičnih ćelija

Bubreg ima kompleksnu strukturu, koja se teško može "popraviti" kad jednom pretrpi oštećenje. Postignuće japanskih stručnjaka daje nadu da bi oboljeli organ mogao sam da se izliječi...

detaljnije »

Dvogodišnjoj djevojčici napravlejn dušnik od matičnih ćelija

Dvogodišnja devojčica, koja se rodila bez dušnika, sada ima novi koji je uzgojen od njenih matičnih ćelija, i to je najmlađi pacijent na svijetu koji je imao koristi od ovog eksperimentalnog tretmana

detaljnije »