Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

DNA Baby 100+

Test za rano otkrivanje 101 skrivene genetske bolesti koja se može izliječiti ili liječiti ukoliko se otkrije na vrijeme

DNA Baby 100+ Vam omogućava da veoma jednostavno testirate svoje dijete na više od 100 skrivenih genetskih poremećaja i ukoliko bude potrebe, preduzmete sve mjere prevencije ili započnete liječenje na vrijeme. Na ovaj način, posljedice kao što su fizička i mentalna retardacija ili zaostajanje u razvoju, u većini slučajeva mogu se spriječiti.

Da bi se otkrili simptomi bolesti analizira se uzorak urina djeteta koji se prikuplja u kućnim uslovima korištenjem filter traka koje se dobijaju u pratećem setu, nakon čega se šalju poštom u laboratoriju. Nakon detaljnih i više puta ponovljenih analiza ekspertski tim genetičara i molekularnih biologa sastavlja personalizovani medicinski izveštaj kojise roditeljima dostavlja na kućnu adresu.

Test je namijenjen djeci do navršene pete godine starosti.

Neka od oboljenja i komplikacija koje detektuje DNA Baby 100+ su:
*usporen razvoj *oštećenje mozga u kasnijem uzrastu *abnormalnosti imunološkog sistema *tjelesni invaliditet *mentalna retardacija *hronične kožne bolesti *problemi sa govorom *poteškoće sa učenjem *hiperaktivnost i agresivnost *loš apetit i mnoge druge bolesti...

Pogledajte detaljan spisak >>spisak poremećaja>

Rezultati prikazani kroz personalizovani izvještaj

Izvještaj na više od 20 strana obuhvata rezultate detaljnog ispitivanja 101 bolesti sa lako razumljivim objašnjenjima. U okviru izvještaja za roditelje i ljekare priložen je i detaljan laboratorijski  izvještaj.

Pogledajte detaljno >>medicinski izvještaj>

Što se ranije dijagnosticira bolest ili poremećaj u razvoju, veće su šanse za uspješnu terapiju.

 Detaljno o testu DNA Baby 100+