Seracell

info centar

FBIH 062 005 002

RS 070 310 515

PREDNOSTI SERACELL-a

otkrijte 10 razloga zašto je Seracell najbolji izbor za Vas i Vašu porodicu

1. SERACELL nije obična banka - već njemački biomedicinski centar

2. SERACELL posluje po najrigoroznijim medicinskim standardima (GMP)

3. SERACELL posjeduje dugogodišnje iskustvo u pripremi matičnih ćelija za  
                          transplantacije

4. SERACELL snabdjeva bolnice matičnim ćelijama za potrebe liječenja

5. SERACELL procesuira uzorak krvi iz pupčane vrpce Vašeg djeteta pod identičnim
                         zahtjevima kvaliteta koji važe za pripremu  matičnih ćelija namjenjenih  
                         kliničkoj upotrebi – transplantaciji

6. SERACELL poseduje ultra moderne laboratorije i kriozamrzivače

7. SERACELL predstavlja lidera na tržištu u oblasti bioinženjeringa matičnih ćelija

8. SERACELL ne naplaćuje unaprijed, već isključivo ukoliko su uzorci kvalitetni za  
                          skladištenje

9. SERACELL je osigurao sve uzorke matičnih ćelija za slučaj bankrotstva. Radi Vaše
                          bezbjednosti.

10. SERACELL je iznad svega pouzdana Njemačka kompanija na koju se možete
                           osloniti.

VAŽNO ZA VAS:

ZAŠTO JE SERACELL DRUGAČIJI?
Trenutno u Bosni i hercegovine posluje više predstavnika banaka matičnih ćelija. Međutim, postavlja se pitanje koja će pružiti najbolju uslugu i koja će najrigoroznije provesti neophodne kontrole kvaliteta kako bi uzorak matičnih ćelija bio upotrebljiva nakon višedecenijskog čuvanja.

Seracell-ova najveća prednost je što radi u skladu sa njemačkim GMP standardom i zakonima, kao i što posjeduje ogromno iskustvo u samom procesu liječenja matičnim ćelijama.

Zašto je važan GMP standard?

Njemački GMP standard je apsolutni garant kvaliteta pripreme i obrade matičnih ćelija.
I ono što je najvažnije - ukoliko se matične ćelije ne uskladište prema GMP standardu gubi se svaka mogućnost njihovog korištenja u GMP bolnicama.

Šta to konkretno znači?
Bolnice koje rade u skladu sa GMP standardom NE SMIJU prihvatati uzorke matičnih ćelija, ukoliko one nisu sačuvane po GMP standardu, radi liječenja pacijenata. Jednostavno, bolnice ne smijju na sebe preuzeti odgovornost zbog neadekvatnog krioprezerviranja uzorka matičnih ćelija.

Uređene zemlje EU, na prvom mestu Njemačka, zabranjuju čuvanje matičnih ćelija svoje novorođenčadi u bankama koje ne poseduju GMP standard. Na taj način štite roditelje i njihovu djecu od eventualnog uništavanja dragocenih matičnih ćelija, usjled neadekvatne krioprezervacije.

Zašto je važan njemački zakon?

U Njemačkoj se ekstremna pažnja pridaje bezbijednosti biomedicinskog materijala. U slučaju čuvanja matičnih ćelija, rigorozne kontrole se obavljaju na mjesečnom nivou od strane državni institucija. Zakon je toliko rigorozan da matične ćelije Vašeg djeteta ne može dobiti čak ni Vaš lični ljekar, već isključivo Vi ili Vaše dijete kada postane punoljetno.

Zašto je važno iskustvo u radu sa matičnim ćelijama?

Više od deset godina iskustva u radu sa matičnim ćelijama i njihovoj pripremi za transplantacije nesumnjivi su garant kvaliteta.

Naše medicinsko osoblje se već godinama susreće sa velikim izazovima adekvatne pripreme transplanata za uspješno ijlečenje matičnim ćelijama. Samo oni koji se bave procesom liječenja matičnim ćelijama znaju kolika je stepen odgovornosti potreban da bi se pomoglo pacijentu. Bez takvog iskustva i odgovornosti nema ni adekvatne krioprezervacije, kao osnova i prvog koraka neophodnog za buduće liječenje.

I zato stručnjaci našeg biomedicinskog centra predstavljaju lidere koji postavljaju nove standarde u oblasti bioinženjeringa matičnih ćelija. 

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na